JUNIOR

JUNIOR
Junior (Junior) USA, 1994, 110 min Komédia, fantasy, melodráma dramatické komédia o vedca, súhlasil, že implantáciu embrya a narodenie dieťaťa ... (samozrejme, cisárskym rezom) Odliatky:. Arnold Schwarzenegger ( pozri Schwarzenegger Arnold.) , Danny DeVito ( pozri DeVito Danny) , Emma Thompson ( cm. THOMPSON Emma) , Réžia Ivan Raytmen Frank Langella, Judy Collins, Pamela Reed.

Junior (Junior) USA, 1994, 110 min Komédia, fantasy, melodráma
dramatické komédia o vedca, súhlasil, že implantáciu embrya a narodenie dieťaťa ... (samozrejme, cisárskym rezom)
Odliatky:. Arnold Schwarzenegger ( pozri Schwarzenegger Arnold.) , Danny DeVito ( pozri . > DeVito Danny) , Emma Thompson ( cm. THOMPSON Emma) , Réžia Ivan Raytmen
Frank Langella, Judy Collins, Pamela Reed. ( zobraziť RAYTMEN Ivan) Encyclopedia of filmu 2010