Intra INŠTALÁCIA

Intra INŠTALÁCIA
Vnútri snímky, inštalácia, montáž, ktorá sa vykonáva pri stojacom panvici - otáčanie kamery okolo svojej osi či pohybu kamerou v priestore scény. Encyklopédia filmu. 2010.

vnútri snímky, inštalácia, montáž, ktorá sa vykonáva pri stojacom panvici - otáčanie kamery okolo svojej osi či pohybu kamerou v priestore scény.

Encyklopédia filmu. 2010.