Hryaschik Nicholas

Hryaschik Nicholas
Hryaschik Nicholas, herec. 1931 porážkou 1935 PILOTS ( "Inšpirovaný ľudu") 1936 GIRL Kamčatka 1939 Virgin Soil vyhrnutá ( cm. Virgin Soil vyhrnutá (1939)) 1941 COURAGE (poviedka vo filme almanachu "N3 bojisko kinosbornik") ( cm. Courage (1941)) 1953 admirál Ushakov 1953 Lode Storm baštami 1955 NÁMESTIE 45 ( cm.

hryaschik Nicholas, herec.
1931 porážkou
1935 PILOTS ( "Inšpirovaný ľudu")
1936 GIRL Kamčatka
1939 Virgin Soil vyhrnutá ( cm. Virgin Soil vyhrnutá (1939))
1941 COURAGE (poviedka vo filme almanachu "N3 bojisko kinosbornik") ( cm. Courage (1941))
1953 admirál Ushakov
1953 Lode Storm baštami
1955 NÁMESTIE 45 ( cm. v štvorec a štyridsať päť) 1957 Ekaterina Voronina
1957 Born of the Storm
( cm. Born of the Storm (1957)) 1957 tesný Knôt ( "Saša vstupuje do života")
1960 midshipman Panin
1960 NORTH STORY
1961 Dersu Uzala
( cm. Dersu Uzala (1961)) 1961 CLEAR SKY
Encyklopédia Film Ia. 2010.