Khrutsky Edward A.

Khrutsky Edward A.
Khrutsky Edward A., scenárista a herec. Spisovateľ, novinár pre noviny Moskovský Komkomolet. 1979 PODĽA CID ... spisovateľ 1983 začnú odstrániť spisovateľa 1990 FUTBAL herec 1991 HOUSE cestujúci spisovateľ v roku 1995 na rohu u patriarchu ... (TV) herec, autor script v roku 1996 BROADWAY moja mladosť herec v roku 2001 na rohu u patriarchu - 2 (séria) ( zobraziť v rohu pri patriarchu-2.

Khrutsky Edward A., scenárista a herec.
Spisovateľ, novinár pre noviny Moskovský Komkomolet.
1979 PODĽA CID ... spisovateľ
1983 začnú odstrániť spisovateľa
1990 FUTBAL herec
1991 HOUSE cestujúci spisovateľ
v roku 1995 na rohu u patriarchu ... (TV) herec, autor script
v roku 1996 BROADWAY moja mladosť herec
v roku 2001 na rohu u patriarchu - 2 (séria) ( zobraziť v rohu pri patriarchu-2.) spisovateľ 2003 na rohu, na patriarchálne 3
( cm. v rohu pri patriarchu-3) spisovateľa Encyclopedia of filmu. 2010.