Býky PIZHEL Faith

Býky PIZHEL Faith
Býky PIZHEL Vera (Bykov), herečka. laureát štátnej ceny ZSSR; Vyznamenaný umelec Ruska. The herečka Maly Dráma divadlo (St. Petersburg). 1985 MISS THE DAY 2000 MESIAC JE ZELENÁ ZÁHRADA Encyklopédia kino. 2010.

býky PIZHEL Vera (Bykov), herečka.
laureát štátnej ceny ZSSR; Vyznamenaný umelec Ruska.
The herečka Maly Dráma divadlo (St. Petersburg).
1985 MISS THE DAY
2000 MESIAC JE ZELENÁ ZÁHRADA

Encyklopédia kino. 2010.