Alexandrov Sergey

Alexandrov Sergey
Alexandrov Sergey (Pitovetsky), scenár. 1974 - Svetlo na konci tunela ( zobraziť svetlo na konci tunela.) 1975 - Kľúčom k raji ( zobraziť možno neba.) 1979 - rozlúčka tour "Artist" ( pozri rozlúčkovej turné "umelci".) 1979 - Streľba kabátec ( zobraziť Strelnica kabátca). 1981 - u bez zjavnej príčiny ( pozri bez zjavnej príčiny (ZSSR).

Alexandrov Sergey (Pitovetsky), scenár.
1974 - Svetlo na konci tunela ( zobraziť svetlo na konci tunela.)
1975 - Kľúčom k raji ( zobraziť možno neba.)
1979 - rozlúčka tour "Artist" ( pozri rozlúčkovej turné "umelci".)
1979 - Streľba kabátec ( zobraziť Strelnica kabátca).
1981 - u bez zjavnej príčiny ( pozri bez zjavnej príčiny (ZSSR).)
1986 - cena posmrtne ( pozri ocenenie (posmrtne). )

Encyklopédia filmu. 2010.