Aksenov Aleksey Vasilevich

Aksenov Aleksey Vasilevich
Aksenov Aleksey Vasilevich (s. . sentyabrya1960 18), umelec vyštudoval umeleckú fakultu VGIK (1983) pracoval na filmovom štúdiu "Mosfilmu" 1989 - .. návšteva dámy ( pozri Dámska návšteva) 1990 -. mrakov raj ( zobraziť Cloud-raj.) 1991 - tieň, alebo možno bude všetko ( zobraziť Shadow, alebo môže byť v poriadku.

Aksenov Aleksey Vasilevich (s. . sentyabrya1960 18), umelec vyštudoval umeleckú fakultu VGIK (1983) pracoval na filmovom štúdiu "Mosfilmu"
1989 - .. návšteva dámy ( pozri Dámska návšteva)
1990 -. mrakov raj ( zobraziť Cloud-raj.)
1991 - tieň, alebo možno bude všetko ( zobraziť Shadow, alebo môže byť v poriadku. )
1993 - Predpovedanie ( zobraziť Prediction)

Encyclopedia of filmu 2010

.. <- 1 ->