Aidar Sergey

Aidar Sergey
Aidar Sergey (reálneho Vishnevsky.) (1867 - 16 augusta 1938), ruský herec, ctil umelec RSFSR (1937). Od roku 1900 - umelec Malého divadla. V roku 1898 Sergei Aydorov vyštudoval dráma kurzy v Moskve divadelnej škole (trieda AP Lenského) a pripojil sa skupinky v Maly divadle. Od roku 1904 začal učiť na divadelnej škole v Malých divadlách.

Aidar Sergey (reálneho Vishnevsky.) (1867 - 16 augusta 1938), ruský herec, ctil umelec RSFSR (1937). Od roku 1900 - umelec Malého divadla.
V roku 1898 Sergei Aydorov vyštudoval dráma kurzy v Moskve divadelnej škole (trieda AP Lenského) a pripojil sa skupinky v Maly divadle. Od roku 1904 začal učiť na divadelnej škole v Malých divadlách. V roku 1909-1918 pracoval aj ako riaditeľ, a 1925-1930 bol vedúcim ateliéru Maly divadle.
1919 - Devi Mountain ( zobraziť DEVI hôr.)
1919 - Polikushka ( zobraziť Polikushka.)

Encyclopedia of Film. 2010.