Urýchleným natáčanie

Urýchleným natáčanie
RAPID filmovanie, fotografovanie s frekvenciou vyššou, než je obvyklé (36 snímok / s) v porovnaní s normálnym snímkovej frekvencii 24 / c. Poskytuje na obrazovke zjavné spomalenie odstránených akcií alebo javov. Používa sa na demonštráciu procesov, ktorých detaily sú na obrazovke ťažko rozlíšiteľné. Používa sa aj ako jedna z expresívnych techník v umeleckom kine.

RAPID filmovanie, fotografovanie s frekvenciou vyššou, než je obvyklé (36 snímok / s) v porovnaní s normálnym snímkovej frekvencii 24 / c. Poskytuje na obrazovke zjavné spomalenie odstránených akcií alebo javov. Používa sa na demonštráciu procesov, ktorých detaily sú na obrazovke ťažko rozlíšiteľné. Používa sa aj ako jedna z expresívnych techník v umeleckom kine.

Encyklopédia filmu. 2010.